Sunday, 2 October 2011

Tempoh Masa

               1.00 pagi - 11.59 pagi
   12.00 tengah hari - 1.59 tengah hari
            2.00 petang - 6.59 petang
            7.00 malam - 11.59 malam
12.00 tengah malam - 12.59 tengah malam


Panduan Pelajar 温馨的小提醒:
  • Jangan tulis a.m. atau p.m. dalam tempoh masa                                                                                                千万别写a.m. 或 p.m.
  • Hanya satu titik sahaja dalam tempoh masa                                        国语时间的写法是一点(.),而不是冒号(:)

No comments:

Post a Comment