Tuesday, 4 October 2011

Latihan-Kata Nama (i)

Pilihkan ayat yang betul.
1a) mereka sedang bermain-main di padang.  (    )
  b) Mereka sedang bermain-main di padang. (    )

2a) Abang Ali belajar di tingkat dua.  (    )
  b) Abang Ali belajar di Tingkat dua. (    )

3a) Ali berasal dari negeri Sabah.  (    )
  b) Ali berasal dari Negeri Sabah. (    )
Jawapan:
1(b)
2(b)
3(a)

No comments:

Post a Comment