Saturday, 8 October 2011

Latihan-Kata Nama (ii)

Pilih jawapan yang paling sesuai.

    1. "Silakan ________ bersantap," jemput dayang kepada baginda sultan.
          A.  tuan hamba     B. tuanku           C. baginda            D. patik
   
    2. "Sudahkah ________selesai melukis gambar ini?" tanya Cikgu Lee kepada
         murid-muridnya.
          A. kalian               B. dia                C. kita                  D. saya

    3. "________berjanji tidak akan mengulang kesalahan itu lagi," kata Hafifi dan
        Yazid.
         A. Saya                B. Kamu             C. Beliau              D. Kami


Jawapan:
1. B
2. A
3. D

No comments:

Post a Comment