Tuesday, 4 October 2011

Tatabahasa-Kata Nama名词 (ii )

Kata Ganti Nama Diri

Kata ganti nama diri pertama: saya, aku, beta, patik, hamba, kita, kami
第一人称代词

Kata ganti nama diri kedua: awak, engkau, kamu, anda, kalian, tuan hamba
第二人称代词

Kata ganti nama diri ketiga: dia, ia, beliau, mereka, baginda, nya
第三人称代词


Panduan Pelajar 温馨的小提醒:
  • Aku tidak boleh digunakan dalam suasana yang rasmi atau semasa bercakap dengan orang yang baru dikenali dan orang yang lebih tua daripada kita.
          Aku 不可用在正式的场合、刚认识的人或和长辈交谈时。
  • Kami tidak termasuk pendengar manakala kita termasuk pendengar.  
          Kami 不包括听者, kita 包括听者。
  • Apabila kanak-kanak bercakap dengan orang dewasa, kamu tidak boleh digunakan.
         当幼辈和长辈交谈时, kamu不可以用来称呼对方。
  • Penggunaan dia sama dengan ia. Kedua-duanya merujuk manusia.
          Dia ia 是一样的,两者都是人称代词。
  • Beliau hanya boleh digunakan untuk orang yang kita hormati seperti ibu bapa, guru, pemimpin dan sebagainya
          Beliau 只用于我们尊重的人,如:父母、老师、领袖等。
  • Awak, engkau dan kamu boleh diikuti oleh kata bilangan jika orang yang diajak bercakap lebih daripada seorang. Misalnya: awak semua, kamu berdua.
         Awak, engkau kamu后面可以紧跟着数词, 如:awak semua 和                      kamu berdua。No comments:

Post a Comment