Friday, 30 September 2011

Tatabahasa-Kata Nama名词 (i )

Kata Nama Am 普通名词
  • benda        东西:meja, pen, beg
  • binatang    动物:kucing, anjing,harimau
  • orang        人物:guru, pelajar,doktor
  • tempat      处所:sekolah, pasar, klinik

Kata Nama Khas 专有名词
  • benda        东西:Proton Wira, Toyota
  • binatang    动物:Sang Kancil, Si Comel
  • orang        人物:Ali, Ming Sern, Mutu
  • tempat      处所:Pulau Pinang, Kedah


Panduan Pelajar 温馨的小提醒:
  1. Semua kata nama am perlu ditulis dengan huruf kecil kecuali pangkal ayat. 所有的普通名词须小写,除了在句首。
  2.  Huruf pertama semua kata nama khas ditulis dengan huruf besar.              所有专有名词的第一个字母须大写


Thursday, 29 September 2011

Karangan Berformat- Diari/Catatan

Format Diari/Catatan berbentuk Harian ( 1 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
8.00  pagi                :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.40  pagi                :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9.00 pagi                 :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.30  tengah hari   :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang             :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.30 petang             :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.00 malam             :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.00 malam           :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Format Diari/Catatan berbentuk Harian ( 2 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
8.00  pag i               -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.40  pagi                -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9.00 pagi                 -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.30  tengah hari   -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang             -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.30 petang             -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.00 malam             -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.00 malam           -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Format Diari/Catatan berbentuk Harian ( 3 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
8.00  pag i                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.40  pagi               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9.00 pagi                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.30  tengah hari  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.00 malam             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.00 malam           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Format Diari/Catatan berbentuk Harian ( 4 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
8.00  pag i                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.40  pagi                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9.00 pagi                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.30  tengah hari  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.00 malam             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.00 malam           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Format Diari/Catatan berbentuk Mingguan ( 1 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               
Ahad, 22 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   
Isnin, 23 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Selasa, 24 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Rabu, 25 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                   
Format Diari/Catatan berbentuk Mingguan ( 2 )
Sabtu, 21 Ogos 2010  
3.00 petang              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4.00 petang              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.00 malam              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ahad, 22 Ogos 2010
5.30 pagi              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.00 tengah hari             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saturday, 24 September 2011

TUGASAN KRT3013

1. Tugasan 1A
Forum 10%
Tarikh akhir 03-10-2011

2. Tugasan 1B
- Esei 20%.
- Secara individu.
- Cara hantar emel kepada pensyarah mengikut kumpulan 4 hingga 5 mukla surat dalam format pdf/doc/mana-mana format yang bersesuaian.

SOALAN
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik darjah. Sebagai guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:

a. Kenalpasti masalah pengajaran di dalam bilik darjah.
b. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (a).

3. Tugasan 1C
- Pembangunan Blog 30% - Blogger.
- Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru.
- Markah akan di beri mengikut perkembangan blog.
- Tarikh akhir 12-12-2011.