Thursday, 29 September 2011

Karangan Berformat- Diari/Catatan

Format Diari/Catatan berbentuk Harian ( 1 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
8.00  pagi                :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.40  pagi                :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9.00 pagi                 :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.30  tengah hari   :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang             :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.30 petang             :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.00 malam             :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.00 malam           :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Format Diari/Catatan berbentuk Harian ( 2 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
8.00  pag i               -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.40  pagi                -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9.00 pagi                 -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.30  tengah hari   -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang             -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.30 petang             -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.00 malam             -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.00 malam           -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Format Diari/Catatan berbentuk Harian ( 3 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
8.00  pag i                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.40  pagi               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9.00 pagi                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.30  tengah hari  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.00 malam             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.00 malam           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Format Diari/Catatan berbentuk Harian ( 4 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
8.00  pag i                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.40  pagi                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9.00 pagi                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.30  tengah hari  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.00 malam             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.00 malam           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Format Diari/Catatan berbentuk Mingguan ( 1 )
Sabtu, 21 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               
Ahad, 22 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   
Isnin, 23 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Selasa, 24 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Rabu, 25 Ogos 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                   
Format Diari/Catatan berbentuk Mingguan ( 2 )
Sabtu, 21 Ogos 2010  
3.00 petang              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4.00 petang              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.00 malam              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ahad, 22 Ogos 2010
5.30 pagi              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12.00 tengah hari             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.30 petang            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No comments:

Post a Comment