Saturday, 24 September 2011

TUGASAN KRT3013

1. Tugasan 1A
Forum 10%
Tarikh akhir 03-10-2011

2. Tugasan 1B
- Esei 20%.
- Secara individu.
- Cara hantar emel kepada pensyarah mengikut kumpulan 4 hingga 5 mukla surat dalam format pdf/doc/mana-mana format yang bersesuaian.

SOALAN
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik darjah. Sebagai guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:

a. Kenalpasti masalah pengajaran di dalam bilik darjah.
b. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (a).

3. Tugasan 1C
- Pembangunan Blog 30% - Blogger.
- Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru.
- Markah akan di beri mengikut perkembangan blog.
- Tarikh akhir 12-12-2011.

No comments:

Post a Comment